Tidligere Jul med mening

Juleaksjonen 2014 

Rapport fra årets juleaksjon

Profilering/informasjon i forkant

 • Barbro Antonsen laget plakat som ble hengt opp på ulike steder i Alta
 • Oppdatering av Facebook-gruppa vår med informasjon fortløpende.  701 liker pr. 28/12
 • Mediehuset Altaposten - diverse reportasjer
 • Oppdatering av eget nettsted
 • Vi var på NRK radio og NRK Sami TV

Gavene

 

Gavene ble lagt under juletrærne hos Thon Alta i perioden 1/12 -14/12. Det kom inn noen gaver etter dette også, men ikke så mange som foregående år. Det kom inn ca 715 gaver, inkl gavene som Røde Kors handlet inn for oss. I tillegg hadde vi ca. 53 gaver, som lå over fra fjorårets aksjon.

Vi kjøpte inn ca 157 gaver (sokker og luer) til voksne, enslige menn. Det ble også kjøpt inn gaver (klær) til noen av våre private innmeldere (ullklær) – dette sto Røde Kors for. De kjøpte også 3 spill til Velkomstklassen ved Komsa Skole. I alt brukte RK ca. 5600 kr på gaver, mens vi handlet for ca. 8900 kr.

Vi fikk reflekser fra DNB og Codan Forsikring som ble lagt i pakkene til enslige, voksne menn.

Det ble også i år noen gaver til overs (ikke talt). Vi vil gjerne at en del av pakkene til barn fra null til ett år blir gitt til fødeavdelingen på Helsesenteret.

Mat

55 (52 i 2013) familier og 77 (43 i 2013) enkeltpersoner (totalt ca. 267 (200 i 2013) personer) fikk mat fra oss.

Familiene tilknyttet Alta Mottakssenter fikk matposer med klementiner, sjokolade, julebrus, te, egg, ost, laks, kalkun/kyllingpålegg og brød.  Dette etter ønske fra dem.

I matposene for øvrig var det kjøtt (ribbe/pinnekjøtt/ribbestykker), potet, surkål/rødkål, grøtpose, melk, fløte, klementiner, sjokolade, kaffe, ost, egg, laks, potetgull og julebrus.

Det ble kjøpt inn mat for ca. 52.405 kr (17.900 i 2013).

Personer med behov

I år begynte vi tidlig med å få kontakt med nye og gamle innmeldere. Det ble sendt ut epost med skjema og anmodning om å melde inn behov før slutten av november. Ikke alle klarte å overholde fristen og vi brukte en del tid på å få inn listene.  Men alt i alt gikk det bedre i år, det kom ikke inn noen store innmeldere i siste liten.

Vi fikk inn behov fra Alta Krise og incestsenter, Alta Menighetsråd, Velkomstklassen, Komsa Skole, Alta ungdomssenter, Betania – Møteplassen, Ekornsvingen Sykehjem, private, Alta Mottakssenter, Sosiale boliger i Maskinsvingen, Psykiatri og rus (ettervern), Psykiatri og rustjenesten, Miljøarbeidertjenesten - bistandsavdelingen og NAV - flyktningetjenesten.

Totalt fikk ca. 470 (420 i 2013)personer en eller flere gaver fra Jul med mening.

Lokale for sortering

Vi fikk låne lokale hos Kjersti Knudsen i kjelleren på Knudsen-bygget i Løkkeveien. Dette fungerte meget bra. Lokalet var passe stort og lett tilgjengelig. Vi klargjorde lokalet for bruk lørdag og flyttet alle pakker dit søndag. Tirsdag var vi ferdig ryddet.

Gode hjelpere

Styret og ca. 15 frivillige sørget for at gavene ble sortert, talt, fordelt og at det ble handlet inn gaver. Tirsdag hadde vi i tillegg hjelp fra en klasse fra Alta Ungdomsskole.

Kontantbidrag

Furuly barnehage 10.268
Rishaugen barnehage   8951
Gutter fra ungdomsskolen   2100
AUSK 10B 2013/14   1477
Private   2330
Utdanningsforbundet   3000
Anonym   3000
Odd Fellow losjen   5000
Alta Motorsenter 11.000
                        Totalt     47.126 kr

Andre bidrag

Altaposten opprettet konto hos ICA for innkjøp av mat på kr. 7500,-. Alta Røde Kors handlet gaver for oss for ca 5600 kr.

Økonomi

Vi nådde vårt mål om å ha minst mulig på konto ved slutten av årets aksjon. Det er pr. nå 46,53 kr på konto og 1050 kr i kontanter (settes inn på konto snarest).

Takk

Vi avslutter med å takke alle som bidrar til Jul med mening:

 • Frivillige
 • De som ga gaver og penger
 • Innmeldere
 • Kirsti Knudsen (lokale for sortering)
 • Thon (innsamlingssted)
 • DNB og Codan Forsikring (reflekser)

Takk for oss :-)

*****************************************************************************************

 

Vi er i gang med årets aksjon :-)

Vet du om noen som kunne trenge en pakke eller evt. mat i forbindelse med jula? Send en epost til post@jul-med-mening.no.

Fra 1-14/12 kan du levere pakker under juletreet på Thon Hotel Alta. Av erfaring vet vi at vi får (for) mange pakker til barn i alderen 3-8 år og vil derfor spesielt be om gaver til andre aldersgrupper, spesielt voksne menn.

Nytt av året er at vi setter opp en bøsse, hvor du kan gi penger til aksjonen. Vi kjøper inn en del mat, som vi deler ut. For å kunne gjøre dette trenger vi penger.

Juleaksjonen 2013

Rapport fra årets juleaksjon

Profilering/informasjon i forkant

• Barbro Antonsen hadde laget en flott logo til oss.

• Oppdatering av Facebook-gruppa vår med informasjon fortløpende. Vi har 537 liker pr. 25/12

• Mediehuset Altaposten og FD – diverse reportasjer

• TV Nord: God jul, Alta (magasinutgave)

• Vi hengte opp plakater rundt omkring i Alta

Gavene

Gavene ble lagt under juletrærne hos Thon Alta og Thon Vica i perioden 29/11 -15/12. Det kom inn gaver etter dette også. Det kom inn ca 770 gaver. Det var som i 2012 flest gaver til gutter og jenter i alderen 3-8 år.

Vi kjøpte inn 100 gaver (sokker) til voksne, enslige menn hos Alta Mottakssenter. Det ble også kjøpt inn gaver (klær) til en av våre private innmeldere, som spesielt hadde ønsket seg klær til barna. Det ble kjøpt inn gaver for ca 8.300 kr.

Fra Kjell Ivar Rishaug fikk vi shampoo, hårspray, balsam, ullvask, te, iste og saus. Dette ble pakket inn som gaver og delt ut. Maten ble fordelt i noen av matposene.

DNB skaffet oss 150 reflekser, som ble lagt i noen av pakkene.

Vi fikk ca 325 flasker gløgg fra Nordlys Mat v. Toril Bakken. Det ble lagt en flaske i hver gave eller matpose.

Det ble også i år en del gaver til overs. Jarl har valgt ut noen og sørger for at en del av dem (leker) blir gitt til demensavdeling ved syke/gamlehjem, slik at barn som kommer på besøk har noe å leke med. Resten av pakkene blir over til neste års aksjon.

Mat

52 familier og 43 enkeltpersoner (totalt ca. 200 personer) fikk mat fra oss.

Familiene tilknyttet Alta Mottakssenter fikk matposer med klementiner, sjokolade, gløgg, grøtpose og melk. Dette etter ønske fra dem.

I matposene for øvrig var det kjøtt (ribbe/pinnekjøtt/skinke/karbonade), potet, surkål/rødkål, grøtpose, melk, fløte, klementiner, sjokolade, kaffe, ost, egg, laks og julebrus.

Det ble kjøpt inn mat for ca. 17.900 kr.

Personer med behov

I år begynte vi tidlig med å få kontakt med nye og gamle innmeldere. Det ble sendt ut epost med skjema og anmodning om å melde inn behov før slutten av november. Ikke alle klarte å overholde fristen og vi brukte en del tid på å få inn listene. Vi fikk inn behov fra disse: Alta Krise og incestsenter, Alta Menighetsråd, Alta ungdomssenter - utsikten, Alta ungdomssenter - Sjøtun, Betania, Ekornsvingen Sykehjem, private, Alta Mottakssenter, Elvebakken sykehjem, Kåfjord Sykehjem, Sosiale boliger i Maskinsvingen, Psykiatri og rus (ettervern), Psykiatri og rustjenesten, Miljøarbeidertjenesten - bistandsavdelingen, NAV - flyktningetjenesten, NAV – prosjekt barn og fattigdom. Totalt fikk ca. 450 personer en eller flere gaver fra oss.

Lokale for sortering

Vi fikk låne lokale hos Kjersti Knudsen i kjelleren på Knudsen-bygget i Løkkeveien. Dette fungerte meget bra. Lokalet var passe stort og lett tilgjengelig. Vi klargjorde lokalet for bruk lørdag og flyttet alle pakker dit søndag.

Kontantbidrag

Furuly (solidaritetskafe) 10350

Private 2400

Ishavskraft 5000

Via 2000

Utdanningsforbundet 4000

Nordea 3500

Alta Røde Kors 9614

Totalt 36864 kr

Altaposten opprettet konto hos ICA for innkjøp av mat på kr. 10.000,-

 

 

Annet

Vi ga 10.000 kr til arrangement på julaften på Kom Inn i regi av Diakoniutvalget i Alta og Talvik menighet. Mellom 12-15 var det åpent for alle – kaffe og kaker. Her var det noen få innom. Middag på julaften fra kl. 18: 11 ulike nasjoner, ca 24 stykker. De vil jobbe videre med opplegget til neste år. De brukte bare en gave av de vi hadde til overs og kjøpte inn gaver til alle voksne (ullsokker). De delte ut resten av maten til de som var med på arrangementet.

Julebesøk

Vi la opp til at vi kunne formidle kontakt mellom folk som ville ha julebesøk og de som gjerne ville ha besøk. Det ble ikke noen skikkelig markedsføring av dette og vi fikk heller ikke noen respons på det. I etterkant tenker vi at det hadde blitt litt for mye å ta på oss.

 

************************************************************************************

Årsmøte i Jul med mening

1/10 2013 på Thon Hotel Alta. 8 personer møtte opp.

1. Regnskap og årsmelding for 2012 ble lagt frem og godkjent av årsmøtet.

2. Styret la frem forslag til plan for årets juleaksjon, som ble diskutert av årsmøtet. Vi ble enige om å følge siste års opplegg i forhold til å samle inn julegaver og å dele ut gaver og mat. I tillegg utvider vi aksjonen til å omfatte formidling av behov for å komme på eller ta imot julebesøk. Behov og invitasjoner meldes inn til post@jul-med-mening.no.

3. Det nye styret ser slik ut:

 • Conny Graumann, leder, valgt for 2 år
 • Lana Stock, styremedlem, valgt for 1 år
 • Jarl Arild Dahle, styremedlem, valgt for 1 år
 • Elisabeth Harila, styremedlem, valgt for 2 år
 • Marian Isaksen, styremedlem, valgt for 2 år
 • Jack Nystad, varamedlem, valgt for 1 år

 

Juleaksjonen 2012

Årsmelding og regnskap for 2012.

Gaver vi fikk inn

Gavene ble lagt under juletreet hos Thon Hotell Alta fra 1. – 16. desember. Det kom inn totalt ca 620 gaver før vi avsluttet årets aksjon. Det ble i tillegg kjøpt inn gaver til voksne menn og noen barn (0-1 år).

Det kom inn noen gaver etter årets aksjon ble avsluttet. Disse tar vi vare på til 2013-aksjonen.

Personer med behov

Vi fikk inn behov fra privatpersoner, Elvebakken Sykehjem, Alta Menighetsråd (rusavhengige), sosiale boliger, Barn og unge tjenesten, Alta Krise- og incestsenter, ettervernboliger, Betania, Hero og Psykiatrisk enhet.

Totalt har vi distribuert gaver til 52 familier, 25 barn og 176 voksne. Hvis vi sier at det i snitt er 3 i en familie blir det ca 360 mennesker som har fått gaver fra Jul med Mening.

18 familier og 14 enkeltpersoner fikk pose med julemat.

Lokale for sortering

Vi fikk låne lokale hos Kjersti Knudsen i kjelleren på Knudsen-bygget i Løkkeveien. Dette fungerte bra. Lokalet var passe stort og lett tilgjengelig.

Gode hjelpere

Styret bestående av: Lana, Conny, Jarl og Elisabeth fikk hjelp fra ca. 10 frivillige. Oppgavene var sortering, pakking i poser til mottaker, litt utkjøring med mer.

Inntekter

Furuly Barnehage 9020 (solidaritetskafe), privat 4100, Lions Club 2500, Ishavskraft 5000, Totalt  20620 kr.

Vi har nå i banken kr 4610. Disse tenker vi å la årsmøtet avgjøre hva vi gjør med.

Innkjøp

Mat 9239, gaver 5754, kontant tilskudd (rusavhengige) 1000, merkelapper 20, totalt 16013 kr

Responsen

Responsen fra de som har fått gaver har (så langt vi har fått tilbakemelding om) vært positiv. Folk ble overrasket og glade for å få en oppmerksomhet. De var også overrasket over hva de fikk i gave. Også maten kom godt med.

Evaluering

Vi tar evalueringsmøte med de involverte snarest.