Folk med behov

 

Folk med behov er så mangt. Det kan være økonomiske behov; at du kanskje befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon, kanskje du er alene (alenestående barn, barnehjem, eldre uten omsorg...), kanksje du trenger litt hjelp med å kunne etablere deg i Norge, og lære deg norske tradisjoner og mye mye mer. Det kan også handle om andre typer behov, feks behov for litt ekstra oppmerksomhet. Vi utelukker ingen.

Vi har ikke noen lister med navn. Vi samarbeider med ulike organisasjoner, som gir oss informasjon om antall personer med behov inkl. alder og kjønn. Ut fra dette fordeler vi gavekort  til gaver og mat. Vi får også innspill fra privatpersoner, som har lagt merke til personer med behov rundt seg, det kan feks være en kollega eller en nabo. Alle involverte er pålagt taushetsplikt i forhold til det vi får innsyn i.

Vi samler inn penger. Som vanlig innhenter vi behov fra våre innmeldere. Deretter fordeles penger til gaver og mat, det er våre innmeldere som handler til de som de har meldt inn.

Vet du om noen som trenger en oppmerksomhet i form av en julegave eller mat? Send en epost til post@jul-med-mening.no. Alt vi trenger å vite er kjønn, alder og adresse.