2019

Tidsfrister JMM 2019

3/12

Frist for å melde inn behov

10/12

Frist for å gi penger til aksjonen

Fra 16/12

Gavekort utleveres

Innkalling til årsmøte i Jul med mening

Det innkalles med dette til årsmøte i Jul med mening

Madag 28/10 kl. 20.00  på Thon Hotel Alta

Saksliste:

  1. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2018
  2. Evaluering av 2018 aksjonen og innspill til 2019 aksjon
  3. Valg av nytt styre
  4. Eventuelt

 

Conny Graumann
Leder

Årsmelding og årsregnskap