2018

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt allerede 27/2. Bare styret bestående av Lana, Conny og Vera møtte opp. Det ble på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 2017-aksjonen bestemt at 2018-aksjonen skal organiseres på samme måte som i 2017. Lana, Vera og Conny ble valgt til styret og er de som har utført arbeidet i år.

AP Annonse liten   Aksisstipendet

 

 

Profilering/informasjon under årets aksjon 

 • Vi fikk annonse og annonsering hos Altaposten
 • Vi brukte noen penger på annonsering på Facebook.
 • Facebook ble regelmessig oppdatert og vi var raske med å svare på kommentarer og meldinger.
 • 1141 liker FB-siden vår pr. 2/1 2019
 • Vi ble intervjuet av/hadde oppslag i Altaposten, Kronstadposten, NRK-radio og Radio Alta.
 • Vi ba våre innmeldere om å fortelle om de som får mat/gaver frå JMM – og la dette ut på FB.

Gaver og mat

Vi ga 500 kr til gaver til barn og 200 kr til voksne. Det ble delt ut gavekort til gaver til 154 barn og 239 voksne.  Vi brukte ca. 129’ på gaver.

Vi kunne øke beløpet til matgavekortene med 400 kr på hver enkelt familie/person i forhold til fjorårets beløp. Det ble delt ut gavekort til 149 voksne og 115 barn.  Vi brukte ca. 89’ på matgavekort.

Hjertevarme 2  Hjertevarme  SNN konsert

Bidrag

 • I et forsøk på å få bedriftene på banen tidlig utfordret vi Finnmark Motorsenter, som laget video(https://www.youtube.com/watch?v=jDinKqUSie8) og utfordret to andre bedrifter til å bidra. Videoen og oppfordringen om å bidra ble publisert allerede 29/10. Det ga lite respons. Men etterhvert kom fleire bedrifter på banen.
 • Sparebank1 inviterte Alta’s befolkning til konsert i Nordlyskatedralen 11/12, der inngangsbilletten (minst 50 kr) gikk til oss. I tillegg fikk vi under konserten overrekt en sjekk på 15.000 kr. Vi var alle tre til stede.  SNN overførte betalingen til Alta Vocale til oss, og vi betalte faktura på 18’ fra dem.
 • Vi søkte på Aksis-stipendet og 19/12 fikk vi overrakt stipendet på 14.000 kr. Pengene var overført til konto tidligere og ble brukt i årets aksjon. 
 • Vi (og sikkert flere andre for oss) søkte om penger fra Ishavskraft sin Hjertevarme-aksjon. Vi fikk 5000 kr. Dette ble offentliggjort 24/12.
 • Vi fikk penger fra «Kraftslagskalenderen» - Alta Kraftlag.
 • Brasseri Alta ga bidrag via salg av julemiddager i restauranten – 2 dager.
 • Åsen Barnehage hadde samlet inn penger til oss.
 • Før start var det kommet inn ca. 10’ i grasrotandel på kontoen vår.
 • Vi samlet inn totalt 213’ ! Budsjett/mål for årets aksjon var 120’ (noe vi i utgangspunktet synes var veldig høyt), så vi kan si at vi kom vel i må.
 • Tidlig i desember så det mørkt ut for å komme i mål, men plutselig løsnet det. Og da vi rett før jul oppdaget at vi hadde litt for lite penger og ba folk om å bidra – kom det over 8’ inn på konto på ganske kort tid.

Tilbakemelding fra innmeldere – et utvalg

Maskinsvingen

Alle beboerne fikk en julegave hver, og vi fikk kjøpt god julemat!!!

Psyk og rus

Vi ønsker å takke for kjempegod innsats fra dere. Dere er uvurderlige. Det er veldig slitsomt å organisere og handle til alle, som må gjøres på toppen av alle arbeidsoppgaver. Men det er verd stresset. Så absolutt.

Vår erfaring fra Jul med mening i 2018:
Våre pasienter som fikk mat og gave, var svært takknemlige, noen tok imot med tårer av takknemlighet. Jul med mening berga jula for mange. Jula fikk en mening. Enkelt og greit.
Alle våre som fikk mat og pakke, fikk juleferie fra sult og bekymringer om hvordan skaffe seg mat.

Vi kjøpte ullsokker og dusjsåpe og roll-on til alle. Dette vet vi av erfaring, er nyttige gaver til våre pasienter.

Noen av våre pasienter fikk vi ikke tak i. Dette er, dessverre ikke et ukjent fenomen. Noen flakker rundt omkring, selv om de har fast bolig. Noen av våre bostedsløse pasienter, fant vi ikke. De er i perioder totalt utilgjengelige, både på telefon og for andre i miljøet. Noen strever med hard depresjon og angst, at de isolerer seg totalt. Maten vi hadde kjøpt, ga vi til andre trengende, som vi ikke hadde ført opp på lista.  Ei dame traff vi tilfeldig, fikk maten som var kjøpt inn til en vi ikke fikk kontakt med. Hun var overlykkelig for dette, og fortalte at hun nå kan invitere sin fattige venn på middag. Vi opplevde at noen av våre pas hadde allerede fått mat fra andre aktører.

Enslige ungdommer (Park hotell)

Julegavene fra jul med mening til enslig mindreårige flyktninger falt virkelig i smak :)

Syns det fungerer veldig bra! Dere gjør en veldig god jobb!  For oss og våre brukere er det en ekstra glede i hverdagen som ellers kan være ganske krevende og utfordrende både økonomisk og fysisk/psykisk. Vi kan gi våre brukere det lille ekstra som gleder i julen eller gi noe som brukerne kanskje ikke prioriteter å kjøpe selv pga økonomi. Gavene vi kjøpte inn var en innertier! Har ikke fått en eneste tilbakemelding på at det ikke var bra, bare positive og glade brukere.

Alta krisesenter

Jeg er fornøyd med årets jul med mening, og hvordan opplegget var. Jeg føler jeg fikk kjøpt gaver som passet bedre til våre tjenestemottakere, og tilbakemeldingene fra tjenestemottakerne vi har hørt fra har vært positiv. Det samme gjelder de på Smiso. Godt jobba!

Ekornsvingen sykehjem

Tusen takk for gaven dere ga til Ekornsvingen Sykehjems beboere. I år kjøpte vi en liten juledekorasjon til hver enkelt , levende blomster til alle sammen. Alle ble veldig glade for blomsten de fikk. Da fikk de ha den på rommet sitt, og hadde glede av den hele julen og sikkert en stund fremover. Det som er viktig med gaven fra dere er at alle kanskje ikke får en gave fra noen, da er det hyggelig at gaven fra dere kommer. Men også de som kanskje får noen gaver fra pårørende setter pris på gaven fra dere.

Betania

Nå har vi handler gaver til 20 menn og 10 kvinner. I år får alle luer eller sokker fra Stormberg og dusjsåpe, shampo, rollon, lypsyl, kjeks og pepperkaker fra Normal på Amfi.  Gavene blir levert ut på julaften under og etter middagen.

Til slutt

Vi er svært imponerte over givergleden i Altasamfunnet og over tilliten som blir vist oss i forbindelse med aksjonen.

 

 

************************************************************************************************************

 

Plan for 2018-aksjonen

Vi vil i år (som i fjor) samle inn penger til innkjøp av mat og gaver. Våre innmeldere kjøper gaver og mat til de som trenger det. '
Vi har i år satt oss som mål å samle inn ca. 120.000 kr. Vi ber alle, som har anledning å bidra, om økonomisk støtte.
Penger kan overføres til vår konto kontonr 1503.30.59938 eller Vipps# 75357.


Frister

3/12 frist for innmelding av behov til post@jul-med-mening.no.

10/12 frist for å gi penger til årets aksjon.

 

Innkalling til årsmøte i Jul med mening

Det innkalles med dette til årsmøte i Jul med mening

Tirsdag 27/2 kl. 19.00  på Thon Hotel Alta

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2017
 2. Evaluering av 2017 aksjonen og innspill til evt. 2018 aksjon
 3. Valg av nytt styre
 4. Eventuelt

 

Conny Graumann
Leder

Årsmelding og årsregnskap.