2017

2017 JMM plakaten

Plan for 2017-aksjonen

Det vil ikke være en tradisjonell gaveinnsamling som tidligere år. Dette pga tilbakemeldinger vi har fått i løpet av de siste årene. Vi vil i år bare samle inn penger og i samarbeid med våre innmeldere kjøper vi inn gaver til våre mottakere. '
Derfor at vi trenger større økonomisk handlingsrom og vil samle inn flere penger enn tidligere år. Vi ber alle, som har anledning å bidra, om økonomisk støtte.
Penger kan overføres til vår konto kontonr 1503 30 59938 eller Vipps# 75357.

4/12 er fristen for innmelding av behov til post@jul-med-mening.no

10/12 er fristen for å gi penger til årets aksjon.

Vi trenger frivillige som kan hjelpe til med å handle gaver og mat i samarbeid med våre innmeldere. Dette vil sannsynligvis forgå i uke 51.

 

Innkalling til årsmøte i Jul med mening

Det innkalles med dette til årsmøte i Jul med mening

Onsdag 1/11 kl. 20.00  på Thon Hotel Alta

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2016
  2. Presentasjon av opplegget for årets aksjon
  3. Valg av nytt styre
  4. Eventuelt

 

Conny Graumann
Leder

Årsmelding og årsregnskap