2016

Gavene

Gavene ble også i år lagt under juletrærne hos Thon Alta i perioden 12. -18/12. Vi hadde kortet inn på perioden for innlevering for å få en mer effektiv innsamling.

Vi har ingen eksakte tall for hvor mange gaver som kom inn. Det ble kjøpt inn gaver for ca. 6000 kr.

Maten

Det ble kjøpt inn mat for ca. 48.000 kr. Stort sett samme innhold som tidligere år, men alle fikk brød og litt mer sjokolade enn tidligere.

Innmeldere

Innmelderne fikk frist til 7/12 for å melde inn behov. Det gikk stort sett fint.

Vi fikk inn behov fra stort sett de samme innmelderne som tidligere. En ting som var annerledes var at asylmottaket i Alta ble nedlagt i 2016, dermed hadde vi en del færre personer som trengte mat og gaver.

Prosjektleder og frivillige

I år hadde Maria Esberg påtatt seg ansvaret for gjennomføringen av aksjonen. Med seg på jobben hadde hun ca. 20 frivillige.

Bidrag

Før årets aksjon tok til sto det 20.608 kr på konto.   I tillegg kom det inn nesten 80.000 kr i kontantbidrag fra private og bedrifter, 2500 kr av dette var fra Rune Skaufel som fikk Alta Kommune sin ildsjelpris.

I tillegg var det også i år opprett konto hos Bunnpris for innkjøp av mat.

Annet

Også i år kunne de som ville Vippse penger til oss, dette ble flittig brukt.

Vi fikk låne lokale hos Alta Kraftlag. Dette fungerte meget bra.

 

Plan for 2016-aksjonen

Før 7/12

Innmelding av behov til post@jul-med-mening.no

12-18/12

Innsamling av pakker – legges under juletreet hos Thon Hotel Alta

18/12 ettermiddag

Klargjøring av sorteringslokale, evt. pakke inn gaver

19/12

Flytte pakkene til sorteringslokalet, sortere, telle opp

20-21/12

Sortering, handling (mat og gaver), pakking, utlevering og evt. utkjøring ut pakker og mat

**************************************************

Innkalling til årsmøte i Jul med mening

 Det innkalles med dette til årsmøte i Jul med mening

Onsdag 5/10 kl. 20.00  på Thon Hotel Alta

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2015
  2. Evaluering av 2015 aksjonen og innspill til evt. 2016 aksjon
  3. Valg av nytt styre
  4. Eventuelt

 

Conny Graumann
Leder

Årsmelding og årsregnskap