2015

Profilering/informasjon i forkant

Annet forarbeid

På årsmøte 30/9 gjorde vi det klart at styret trengte forsterkninger for å dra i land årets aksjon, og vi fikk med oss Vera og Maria.

Vi sørget for at de som ville kunne Vippse penger til oss. Det ble knyttet til vår konto via Conny sitt mobilnummer. Dette fungerte bra og det var en del personer som benyttet seg av denne muligheten.

Gavene

Gavene ble lagt under juletrærne hos Thon Alta i perioden 1/12 -14/12. Det kom inn noen gaver etter dette også, men ikke så mange som foregående år. Det kom inn ca 635 gaver, inkl ca. 120 gaver, som lå over fra fjorårets aksjon.

Vi kjøpte inn ca 162 gaver (boksershorts og håndklær) til voksne menn. Det ble også kjøpt inn 7 gaver til gutter 12-14 år, da vi hadde for lite i denne fraksjonen.

Det ble ikke handlet inn noe etter spesifikke ønsker, da vi mener at dette blir urettferdig og at vi ikke kunne ta oss råd til dette.

Vi fikk veldig mye barneklær fra Bare Barn. En del av dette ble pakket inn og delt ut i aksjonen. Klærne til nyfødte gir vi til fødestua i Alta. Resten av klærne ble hentet av Alta Mottakssenter.

Vi fikk inn ca. 500 reflekser fra DNB og Thon  som ble lagt i pakkene til alle asylanter og flyktninger.

Det ble også i år noen  gaver til overs.  

Ca. 720 (470 i 2014)personer fikk en eller flere gaver fra oss. Barn fikk to gaver og voksne en. Dette er en stor øking!!

Mat

63 (55 i 2014) familier og 212 (77 i 2014) enkeltpersoner (totalt ca. 472 (267 i 2014) personer) fikk mat fra oss.

Vi hadde to typer matpakker: Med og uten kjøtt. I de med kjøtt var det følgende innhold: Kjøtt (ribbe til familier eller julepølse til enslige), potet, surkål, grøt, melk, klementiner, sjokolade, ost, kaffe, egg, laks og julebrus.  I pakkene uten kjøtt var innholdet: Brød, klementiner, sjokolade, julebrus, te, egg, ost og laks.

Vi handlet det meste av maten hos Rema på City. De hadde pakket alt klart til oss, lånte oss bil og lot oss få mange varer til lavpris (der man egentlig bare har lov å kjøpe noen få, for eksempel surkål til 1 kr).

Det ble kjøpt inn mat for ca. 33.000 kr (ca. 52.000i 2014), det betyr at vi har handlet svært økonomisk.

Vi handlet inn mat til juletilstelning på Sisa for kr. 3152 kr og til julemiddag (4. juledag) på EM mottaket i Bossekop for kr. 1905,-

Folk med behov

Også i år prøvde vi tidlig med å få kontakt med nye og gamle innmeldere. Det ble sendt ut epost med skjema og anmodning om å melde inn behov før slutten av november.  Ikke alle klarte å overholde fristen og vi brukte en del tid på å få inn listene.  

Vi fikk inn behov fra Ekornsvingen Sykehjem, Alta Krisesenter, Velkomstklassen, Alta EM mottak, Alta ungdomssenter , Miljøarbeidertjenesten,  Betania, Maskinsvingen bosenter, Alta Mottakssenter, Flyktningetjenesten (EM), Bosatte flyktninger, Diakon/Hjerterom, Psykriatrisk enhet og ettervern, Altneset – asylmottak og private innmeldere.

 

Lokale for sortering

Vi fikk låne lokale hos Kirsti Knudsen i kjelleren på Knudsen-bygget i Løkkeveien. Dette fungerte meget bra.

Gode hjelpere

Styret og ca. 15 frivillige sørget for at gavene ble flyttet fra Thon, sortert, telt, fordelt og at det ble handlet inn gaver og mat. En annen stor oppgave i år var å sortere klærne vi hadde fått fra Bare Barn.

Ca 10 stk fra G99 i BUL og en voksen hjalp oss med å hente varer hos Rema onsdag formiddag. 

Kontantbidrag

Tornerose Barnehage

5185

Julemarked i Alta

5095

Rishaugen barnehage

7529

Privat

9950

Utdanningsforbundet

4000

Alta Kulde og varmeteknikk

7500

Eiendomsmegler1 (SB2+Holten)

7000

Alta Rør

1000

Totalt kr 47259 (47126 i 2014). Det var en økning fra 2330 til 9950 kr i private bidrag.

Andre bidrag

Eiendomsmegler1 arrangerte auksjon over pepperkakehus donert av Holten Barnehage. Dette ble solgt til SB2 utvikling for 5000. I tillegg fikk vi de 2000 kr som Eiendomsmegler1 ville gi Holten i betaling for huset.Øverst i skjemaet

Altaposten opprettet konto hos Bunnpris  for innkjøp av mat på kr. 7000,-.  Amfi Drift opprettet konto der på kr. 2000,-

Økonomi

Vi nådde ikke i år vårt/Conny sitt mål om å ha minst mulig på konto ved slutten av årets aksjon. Det er pr. nå  16.290,-kr på konto og 1130 kr i kontanter (settes inn på konto snarest).

Takk

Vi avslutter med å takke alle involverte i årets aksjon:

 • Frivillige
 • De som ga gaver og penger (både bedrifter/barnehager og private)
 • Innmeldere
 • Kirsti Knudsen (lokale for sortering)
 • Thon (innsamlingssted)
 • DNB og Thon (reflekser)
 • BUL G99 (hjelp med bæring av mat)
 • Rema (pakking av varer og diverse rabatt)
 • Amfi for at vi fikk hente poser og esker

*******************************************************************************************************

Plan for 2015-aksjonen

1-14/12

Innsamling av pakker – legges under juletreet hos Thon Hotel Alta

14/12 ettermiddag

Klargjøring av sorteringslokale, pakke inn gaver

15/12 ettermiddag

Flytte pakkene til sorteringslokalet, sortere, telle opp

16-17 på dagen

Sortere, handle (mat og gaver), pakke og evt. kjøre ut pakker og mat

 

 

*****************************************************

Innkalling til årsmøte i Jul med mening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Jul med mening

Onsdag 30/9 kl. 18.30  på Thon Hotel Alta

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2014
 2. Evaluering av 2014 aksjonen og innspill til evt. 2015 aksjon
 3. Valg av nytt styre
 4. Eventuelt

 

Conny Graumann
Leder

Årsmelding og årsregnskap